قابل توجه دانشجویان درس علفهای هرز

قابل توجه دانشجویان درس علفهای هرز 

 1- امتحان آزمایشگاه روز قبل از امتحان ساعت 10 تا 12، روز امتحان نیم ساعت بعد از اتمام امتحان، و یکروز بعد از امتحان ساعت 10 تا 12 خواهد بود. انتخاب هر یک از این روزها برای امتحان اختیاری است.

 2- به یکی از گروه ها برگه یک صفحه ای با عنوان طبقه بندی علفکشها تدریس شده است که ظاهرا گروه دوم کپی آن را تحویل نگرفته اند. این برگه بسیار مهم بوده و حداقل 3 نمره امتحانی در بر خواهد داشت. کسانی که هنوز برگه را دریاف نکرده اند نسبت به تهیه و مطالعه آن اقدام کنند.

3- این پست آخرین مطلب این ترم است و تا روز امتحان مطلب دیگری در مورد درس و امتحان نخواهیم داشت و نیازی به بازدید مجدد نیست.

 3- مطالعه متن زیر برای امتحان تئوری ضروری است. جهت کمتر شدن متن و خواندن مفید آن فقط قسمت هایی که زیر آنها خط کشیده شده است مورد سوال خواهند بود.

علف‏های هرز مزارع گندم ایران

در مزارع گندم آبی کشور بیش از 400 گونه علف هرز از 44 تیره گیاهی وجود دارند  که از طریق رقابت بر سر آب و عناصر غذایی و نیز اختلال در امر برداشت موجب کاهش کمی و کیفی محصول گندم می شوند. در میان پهن برگ ها، علف‏های هرز هفت بند (Polygonum aviculare)، سلمه تره (Chenopodium album) و خردل وحشی (Sinapis arvensis)، و در میان باریک برگها علف‏های هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana)، فالاریس، و چاودار، به ترتیب بالاترین درصد فراوانی را دارند (مین باشی و همکاران، 1386). اگرچه از میزان خسارت هر یک از علف‏های هرز در مزارع گندم آمار دقیقی گزارش نشده، اما به طور نسبی مدیریت علف‏های هرز پهن برگ مطلوب تر از باریک برگها عنوان شده است (مین باشی و همکاران، 1386). علی‎رغم اینکه باریک برگ کشهای گندم از تنوع خوبی برخوردار نیستند (زند و همکاران، 1386)، مسائل دیگری نظیر مشابهت فیزیولوژیکی و ریخت‎شناختی علف‏های هرز باریک برگ با گندم، عدم رعایت تناوب محصول و علف‏کشها و نیز نبود علف‏کش انتخابی برای برخی گونه ها مانند چاودار در این زمینه دخیل هستند.

 

جودره

جودره با نام علمی Hordeum spontaneum C. Koch و نام انگلیسی Wild barley گیاهی است یکساله زمستانه از خانواده گندمیان که ارتباط ژنتیکی بسیار نزدیکی با جوزراعی (Hordeum vulgare L.) دارد. لازم به ذکر است که در برخی متون جدید (مانند شاخاتره و همکاران، 2010) جودره زیرگونه به شمار رفته و با نام علمی Hordeum vulgare L. ssp. Spontaneum (C. Koch) Thell. نشان داده می شود. جودره اساساً خودبارور، دیپلوئید (14=n2)، با ارتفاع 1 تا 5/1 متر، دارای گوشوارک های[1] بلند و داسی شکل است که ساقه را در بر می گیرند (باغستانی و همکاران، 1386). ریشک های بسیار بلند، مقاومت به خشکی و شوری، خواب بذر، و توان دگرآسیبی[2] از جمله ویژگی های بارز این گیاه است.

بر خلاف برخی علف‏های هرز باریک برگ مانند انواع یولاف وحشی و فالاریس، جودره در سال‎های اخیر به عنوان یکی از علف‏های هرز مهم و مساله ساز مزارع گندم آبی ایران مطرح شده است و در برخی مناطق مانند فارس، خوزستان و کرمانشاه به صورت باریک برگ غالب درآمده است (باغستانی و همکاران، 1386؛ جمالی و جوکار، 1389). بر اساس بازدیدهای انجام شده در طی سال های 88-1387 از مزارع گندم در چند شهر، علف هرز جودره در بسیاری از مناطق گندم کاری استان های فارس، خوزستان و خراسان شمالی (بویژه شیروان) تراکم بالایی داشت و به طور موردی در برخی از مزارع شهرستان های فسا (زاهد شهر) و شیروان، خسارت آن در گندم بیشتر از 70 درصد بود. در مزارع گندم شهرستان مشهد نیز علف هرز جودره در کنار سایر باریک برگها (یولاف و چاودار) اما عمدتاً در حاشیه مزارع مشاهده شد و هنوز مانند مزارع استان فارس و خوزستان به یک گونه مسئله ساز در داخل مزارع تبدیل نشده است (نگارنده). مین‎باشی و همکاران (1388) با معرفی جودره به عنوان یکی از گونه های مهاجم در ایران، گزارش کردند که جودره در ابتدا در مناطق محدودی از استان فارس پراکنش داشت، اما به دلیل برخی اقدام های مدیریتی، در سال های اخیر تقریبا تمام مزارع گندم کشور را تحت هجوم قرار داده و در حال توسعه است.

 

اویارسلام ارغوانی(Cyperus rotundus L.)

یک علف‌هرز دائمی و مشکل‌ساز در نواحی کشاورزی مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری است، که باعث کاهش قابل توجه عملکرد گیاهان زراعی می شود(3). این علف‌هرز توانایی قابل‌توجهی در بقای خود تحت شرایط نامناسب محیطی دارد. اگرچه اویارسلام ارغوانی ارتفاع زیادی ندارد، اما با سرعت زیادی رشد کرده و می تواند در اوایل فصل رشد نسبت به بسیاری از گیاهان زراعی برتری داشته باشد(9). اگرچه عمدتاً توسط غده تکثیر می‌شود اما تکثیر از طریق بذر نیز امکان پذیر است. این غده‌ها دارای خواب بوده و به گیاه این امکان را می دهدکه بقای خود را در شرایط نامناسب محیطی حفظ کنند(10). درصد بسیاری از غده‌ها اغلب در طول دوره خواب از بین می‌روند اما فقط ماندگاری یک درصد از غده‌های سال قبل کافی است تا تراکم آن را به تراکم اولیه برساند(10). در محصولات غده‌ای مثل سیب‌زمینی خسارت اویارسلام شامل کاهش عملکرد در نتیجه رقابت بر سر منابع و آسیب مستقیم به غده‌های سیب‌زمینی می‌باشد(10). اندازه، وزن و کیفیت غده‌های سیب‌زمینی در اثر رقابت علف‌هرز کاهش می‌یابد(5).

 

علف‌های هرز باغات کرمان

در استان کرمان که بزرگترین تولید کننده و صادر کننده محصول پسته در ایران و جهان می باشد، علفهای هرز متنوعی در باغات شهرهای مختلف آن پراکنش دارند، که همواره باغداران برای مهار این علفهای هرز از روش های مختلف استفاده می‌کنند. برخی از مهمترین و مشکل سازترین آنها شامل خارشتر(Alhagi camelorum)، ازمک (Cardaria draba)، جو موشی، پنجه مرغی (Cynodon dactylon) و مرغ (Agropyron repense)، می شوند که بیشترین نارضایتی باغداران از این گونه ها است. علاوه بر این علف‌های هرز، سایر گونه ها مانند خاکشیر، قیچ، کرزا، سلمه تره، اسفناج دشتی، ، علف شور، پیچک صحرایی، نی، و تلخه نیز در باغات برخی مناطق فراوانی زیادی دارند.

 

کرزا

در میان تمامی این گونه ها، علف هرز کرزا یا علف مورچه (Cressa cretica) نیز تقریبا در اکثر مناطق استان مشاهده می‌شود اما در برخی مناطق اهمیت بیشتری دارد. این گیاه چندساله، ریزوم دار، متحمل به شوری و از خانواده پیچک (Convolvulaceae)  می‌باشد که در برخی شهرها مشکل جدی برای باغداران ایجاد کرده است. کرزا عمدتا از طریق غیرجنسی (رویشی) تکثیر می یابد، اما بذر زیادی نیز تولید می کند. به دلیل شکل خاص برگهای این گیاه که برگهای بسیار ریزی دارد و دارای مواد مومی و چرب می باشند، علف کشهای مرسوم قادر به کنترل آن نیستند و تاکنون علف‌کش موثری برای آن گزارش نشده است.

 

یولاف وحشی

نام علمی:AvenaSpp

از خانواده گندمیان (Poaceae) بوده و دارای گونه های متعددی می باشد

یولاف وحشی بهاره (A. Fatua) - یولاف وحشی زمستانه (A . LudovicianaDurieu)

یولاف وحشی گیاهی است یکساله ، تک لپه ، با ریشه های افشان (Fiberous) که جزء گیاهان C3بوده و به وسیله بذر تکثیر میشود. یولاف خاصیت آللوپاتی داشته و ازریشه های آن ماده ای بنام اسکوپولتین ترشح شده که تاثیر منفی بر رشد گیاهان اطراف خود دارد. این گیاه رشد سریع و زیاد دارد و خوشه های آن رو به زمین آویزان است.یولاف وحشی در مدت کوتاهی میرسد ودانه های آن به اطراف پراکنده می شود و آلودگی را گسترش می دهد بذر یولاف وحشی به طول 6 تا 10 میلیمتر است و با داشتن کرک های ظریف به ویژه در قاعده ، از بذر یولاف زراعی متمایز می شود. یکساله پاییزه یا بهاره کوتاه. ساقه ایستاده،بلند،زانودار. برگها در هر دو سطح صاف،حاشیه به طرف قاعده در مراحل اولیه رشد مختصر مودار.

 

پیچک صحرایی

پیچک صحرایی بانام علمی convolvulus arvensis یکی از ده گیاه هرزه مهم و مسئله ساز دنیا می باشد و از گیاهان هرز خسارت زای باغات، مزارع گندم و محصولات تابستانه به شمار می آید. این گیاه چند ساله خزنده و بومی اروپا و غرب آسیا است تراکم بالای آن عملکرد محصول را 50-60 درصد کاهش می دهد. علاوه بر آن با پیچیدن به دور غلات دانه ریز سبب ایجاد مشکل در امر برداشت آنها می شود. گیاهی است دو لپه چند ساله و خزنده . تکثیر بوسیله بذر و ساقه های خزنده زیر زمینی می باشد. ریشه پیچک دارای سیستم ریشه ای گسترده ای می باشدودارای رشد عمودی به سمت اعماق خاک معمولاً تا عمق 40/2 متری نفوذ می کند ولی گاهی اوقات رشد تا اعماق 6-9 متری هم وجود دارد سیستم ریشه ای عمیق وسیع پیچک آن را رقیبی قوی برای محصولات زراعی در اقلیم های خشک تبدیل کرده است. ریشه ها تقرریباً زرد رنگ و ریزوم ها سفید می باشند

اویارسلام ارغوانی

نام علمی : Cyperus rotundus

علف هرزی است چند ساله که ممکن است به ارتفاع 55 اینچ برسد. همانند دیگر گیاهان تیرهCyperacea ، برگها به صورت سه تایی در قاعده گیاه رشد می کنند. ساقه گل نیز حالت سه گوش دارد. میوه آن فندقه سه ضلعی است. اویارسلام دارای سیستم گسترده ای از ریزوم ها و غده های زیرزمینی است که از این طریق پراکنش دارد. سیستم ریشه ای یک گیاه جوان ابتدا دارای ریزوم است. برخی ریزوم ها به طرف بالا رشد کرده و از آنها شاخه ها و ریشه ها رشد کرده و از آنها ریشه ها و ریزوم های جدید رشد می کند. دیگر ریزوم ها به طور افقی یا به سمت پایین رشد می کنند و از آنها غده ها یا زنجیره ای از غده ها تشکیل می شود. غده‌ها قادرند هنگامی که شرایط محیطی نامناسب است به حالت خواب باقی بمانند و هنگامی که شرایط مساعد می‌شود اندام‌های هوایی جدید تولید کنند. این علف‌هرز عمدتاً به روش‌های رویشی و غیر جنسی تکثیر می‌یابد، زیرا مقدار جوانه زنی بذور آن بسیار اندک است. اویارسلام یکی از مهاجم ترین علفهای هرز شناخته شده است که در سراسر دنیا پراکنده شده است. از آنجا که در بیش از 90 کشور و در بیش از 50 محصول کشاورزی در سراسر دنیا وجود دارد، به عنوان بدترین علف هرز دنیا معرفی شده است. حضور اویارسلام در محصولات زراعی به دلیل رقابت بر سر منابع و نیز توانایی دگرآسیبی آن عملکرد محصول را به شدت کاهش می دهد.

شخم زمین آلوده موجب پراکنش غده ها در زمین شده و آلودگی را بیشتر می کند. اغلب علفکشها ممکن است برگها را از بین ببرند اما تاثیری بر سیستم ریشه ای و غده ها ندارند. گلیفوسیت علفکشی است سیستمیک که می تواند به غده ها نفوذ کرده و در صورت کاربرد مکرر می تواند موجب کنترل آن گردد.

 

فالاریس

نام علمى:Phalaris minor

گیاهى است علفی، یک‌ساله با ساقه‌هائى راست یا خمیده و به ارتفاع ۳۰ تا ۱۳۰ سانتى‌متر که توسط بذر تکثیر مى‌یابد. این علف هرز در مزارع مختلف به‌خصوص در سبزیجات، مزارع نخود، چغندرقند، غلات، حبوبات و باغ‌ها دیده مى‌شود. علف هرزى یک‌ساله و علفى است که در کشت‌هاى زمستانه بیشتر به چشم مى‌خورد.

 

سلمه تره یا سلمک

نام علمی :Chenopodium album

گیاهی دو لپه، یکساله، دو جنسی، ایستا و به ارتفاع 30 تا 180 سانتیمتر می باشد.

در پشت و روی جوانه های تازه روییده شده و پشت کلیه برگها، یک لایه پودری سفید رنگ وجود دارد. تکثیر آن بوسیله بذر است. هر گیاه حدود 3000 بذر تولید کرده که این تعداد گاهی به 20000 عدد نیز می رسد.

سلمه تره جزء علفهای هرز مهم مزارع پنبه، چغندرقند، توتون و ذرت و باغهای سبزی و صیفی بشمار می‌رود. موسم گلدهی سلمه تره از تیر تا مهرماه بوده و رسیدگی بذور از مرداد تا اواخر پاییز صورت می‌پذیرد. مسیر فتوسنتزی سلمه تره ‍C3می باشد.

 

تاج خروس ریشه قرمز

نام علمی: Amaranthus retroflexus

تاج خروس گیاهی است از خانواده Amaranthaceae چهارکربنه و یکساله تکثیر آن توسط بذر، صورت میگیرد. از مهمترین علفهای هرز مزارع گندم، ذرت ، چغندرقند، و سیب زمینی در ایران و سایر کشورها است.

 

موفق و پیروز باشید

/ 4 نظر / 277 بازدید

سلام استاد خسته نباشید .نمیشه برگه طبقه بندی علف کش ها رو بذارید که دانلود کنیم؟

سلام استاد خسته نباشید .نمیشه برگه طبقه بندی علف کش ها رو بذارید که دانلود کنیم؟

سلام خیلی باحالید استاد دمت گرم نه غرور دارید مثل بعضی استادا وبرخوردتون با دانشجو عالیه

مژده حیدری لری

سلام استاد عالی بود شما جزاستادهای خیلی فعال دانشگاه هستین