آموزش ماندگاری از گیاهان

گیاهانی قدرتمند با انواع سلاح های فیزیکی و شیمیایی

گرچه گیاهان بر خلاف دیگر جانوران دست و پای فرار ندارند، اما خداوند آنها را با انواع سلاح های گرم و سرد، فیزیکی و شیمیایی تجهیز کرده که در مقابل سایر گیاهان، جانوران، شرایط محیطی، و بالاتر از همه انسان فعلی دوام بیاورند. فرار هم یکی از آنهاست اما فرار در زمان. با وجود تمام سلاح ها که شاید در تمام گیاهان به بیش از ١٠٠٠عدد برسد، در اکثر مواقع تنها برای دفاع به کار می روند و در موارد معدودی جهت شکار استفاده می شوند. چراکه در غیر اینصورت گیاه باید هزینه حملات بی مورد را از خود بپردازد نه از راه بیت المال.

/ 1 نظر / 13 بازدید
وحید سرابی

[تایید]همه مواردی که در این بخش عنوان شده درسته ولی یکی دیگر از روش ها یا به اصطلاح سلاح گیاهان برای دفاع در مقابل دیگر موجودات تحمل آنهاست. به عبارت دیگر اکثر علف های هرز بخصوص چندساله ها گیاهانی با رشد نامحدود هستند که پس از خورده شدن توسط موجودات توانایی رشد مجدد داشته و مواد غذایی ذخیره شده در اندام های زیرزمینی خودشان را به بخش هایی که آسیب ندیده یا کمتر صدمه دیده و مریستم های موجود در آن بخش ها سالمند منتقل می کنند و می توانند ریکاوری سریع داشته باشند.