بانک بذر علفهای هرز

قابل توجه دانشجویان و محققان رشته علفهای هرز و گیاهپزشکی

بانک بذر اگرورفسنجان (مدیریت دکتر حسینی) آماده تحویل بذور جمع آوری شده در طی سه سال اخیر می باشد و برای تهیه هر گونه بذر علف هرز نیز خدمات ارائه می دهد. عمده بذور موجود شامل گونه های شایع در باغات و مزارع استان کرمان بویژه باغات پسته می باشد. 

تقریبا بیش از 50 گونه علف هرز باریک و پهن برگ در بانک بذر موجود است و درصورت درخواست متقاضی قبل از تحویل بذر درصد جوانه زنی بذور آزمایش می شود. ضمنا روش شکست خواب بذر عمده گونه ها مشخص و قابل ارائه می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت لیست بذور از طریق ایمیل درخواست خود را مطرح نمایید.

a.hosseini@vru.ac.ir

دکتر حسینی- دکتری شناسایی و مبارزه با گیاهان هرز

/ 0 نظر / 97 بازدید