قابل توجه دانشجویان درس علفهای هرز و کنترل آنها

 

طبقه بندی علفکشها بر اساس مکانیزم عمل

 

علفکش ها بر اساس مکانیزم عمل به گروههای مختلفی تقسیم می شوند که در این ترم تنها چند گروه مهم بررسی شده و برای امتحان ضروری هستند. از قسمت طبقه بندی تنها سوالات تستی مطرح می شود.

 

1- بازدارنده های استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (Accase) : به دو گروه فوپ ها و دیم ها تقسیم می شوند.

مثال از فوپ ها: کلودینافوپ (نام تجاری تاپیک)، فنوکساپروپ (پوماسوپر)، و هالوکسی فوپ

مثال از دیم ها : سیلکوکسیدیم، ستوکسیدیم

 

نکته: علفکش تاپیک فقط برای گندم است و در جو قابل مصرف نیست.

 

2- بازدارنده های استولاکتات سنتتاز (ALS) : به دو گروه سیکلوهگزاندیون ها و سولفونیل اوره ها تقسیم می شوند.

مثال از سیکلوهگزاندیون : ایمازامتابنز

مثال از سولفونیل اوره ها: کلروسولفورون، سولفوسولفورون (آپیروس)، تری بنورون متیل (گرانستار)

نکته: علفکش سولفوسولفورون فقط برای گندم است و در جو قابل مصرف نیست.

 

3- بازدارنده های فتوسنتز : به دو گروه بازدارنده در فتوسیستم 1 و فتوسیستم 2 تقسیم می شوند.

مثال فتوسیستم 2: فنمدیفام، آترازین (ذر و سورگوم)

مثال فتوسیستم 1: پاراکوآت (گراماکسون) و دایکوآت

 

4- بازدارنده EPSPS : تنها علفکش گلیفوسیت (رانداپ) در این گروه است

5- بازدارنده گلوتامین سنتتاز : تنها علفکش گلوفوسینیت (بستا) در این گروه است.

 

نکته: علفکشهای پاراکوات و گلوفوسینیت تماسی هستند (مناسب برای علفهای هرز یکساله) اما رانداپ سیستمیک است و برای علفهای هرز چندساله کاربرد دارد.


 ................................................................


 


علف هرز جودره

جودره با نام علمی spontaneum Hordeum گیاهی است یکساله زمستانه از خانواده گندمیان که ارتباط ژنتیکی بسیار نزدیکی با جوزراعی دارد. ریشک های بسیار بلند، مقاومت به خشکی و شوری، خواب بذر، و توان دگرآسیبی از جمله ویژگی های بارز این گیاه است. بر اساس بازدیدهای انجام شده در طی سال های 88-1387 از مزارع گندم در چند شهر، علف هرز جودره در بسیاری از مناطق گندم کاری استان های فارس، خوزستان و خراسان شمالی (بویژه شیروان) تراکم بالایی داشت و به طور موردی در برخی از مزارع شهرستان های فسا (زاهد شهر) و شیروان، خسارت آن در گندم بیشتر از 70 درصد بود.

 

علف هرز پیچک صحرایی

پیچک صحرایی بانام علمی convolvulus arvensis یکی از ده گیاه هرزه مهم و مسئله ساز دنیا می باشد و از گیاهان هرز خسارت زای باغات، مزارع گندم و محصولات تابستانه به شمار می آید. با پیچیدن به دور غلات دانه ریز سبب ایجاد مشکل در امر برداشت آنها می شود. گیاهی است دو لپه چند ساله و خزنده . تکثیر بوسیله بذر و ساقه های خزنده زیر زمینی می باشد.

 

علف هرز فالاریس (علف قناری)

نام علمى:Phalaris minor

گیاهى است علفی، یک‌ساله که توسط بذر تکثیر مى‌یابد. این علف هرز در مزارع مختلف به‌خصوص در سبزیجات، مزارع نخود، چغندرقند، غلات، حبوبات و باغ‌ها دیده مى‌شود. علف هرزى یک‌ساله و علفى است که در کشت‌هاى زمستانه گندم و جو بیشتر به چشم مى‌خورد.

 

علف هرز تاج خروس ریشه قرمز

نام علمی: Amaranthus retroflexus

تاج خروس گیاهی است چهارکربنه و یکساله تکثیر آن توسط بذر، صورت میگیرد. از مهمترین علفهای هرز مزارع گندم، ذرت ، چغندرقند، و سیب زمینی در ایران و سایر کشورها است.

 

کرزا

در میان گونه های مشکلساز باغات پسته، علف هرز کرزا یا علف مورچه (Cressa cretica) نیز تقریبا در اکثر مناطق استان مشاهده می‌شود اما در برخی مناطق اهمیت بیشتری دارد. این گیاه چندساله، ریزوم دار، متحمل به شوری و از خانواده پیچک می‌باشد که در برخی شهرها مشکل جدی برای باغداران ایجاد کرده است. کرزا عمدتا از طریق غیرجنسی (رویشی) تکثیر می یابد، اما بذر زیادی نیز تولید می کند. به دلیل شکل خاص برگهای این گیاه که برگهای بسیار ریزی دارد و دارای مواد مومی و چرب می باشند، علف کشهای مرسوم قادر به کنترل آن نیستند و تاکنون علف‌کش موثری برای آن گزارش نشده است.

 

اویارسلام ارغوانی

نام علمی : Cyperus rotundus

علف هرزی است چند ساله که ممکن است به ارتفاع 55 اینچ برسد. اویارسلام دارای سیستم گسترده ای از ریزوم ها و غده های زیرزمینی است که از این طریق پراکنش دارد. این علف‌هرز عمدتاً به روش‌های رویشی و غیر جنسی تکثیر می‌یابد، زیرا مقدار جوانه زنی بذور آن بسیار اندک است. اویارسلام یکی از مهاجم ترین علفهای هرز شناخته شده است که در سراسر دنیا پراکنده شده است. از آنجا که در بیش از 90 کشور و در بیش از 50 محصول کشاورزی در سراسر دنیا وجود دارد، به عنوان بدترین علف هرز دنیا معرفی شده است. شخم زمین آلوده موجب پراکنش غده ها در زمین شده و آلودگی را بیشتر می کند. اغلب علفکشها ممکن است برگها را از بین ببرند اما تاثیری بر سیستم ریشه ای و غده ها ندارند. گلیفوسیت علفکشی است سیستمیک که می تواند به غده ها نفوذ کرده و در صورت کاربرد مکرر می تواند موجب کنترل آن گردد.

 

علف‌های هرز باغات کرمان

در استان کرمان که بزرگترین تولید کننده و صادر کننده محصول پسته در ایران و جهان می باشد، علفهای هرز متنوعی در باغات شهرهای مختلف آن پراکنش دارند، که همواره باغداران برای مهار این علفهای هرز از روش های مختلف استفاده می‌کنند. برخی از مهمترین و مشکل سازترین آنها شامل خارشتر(Alhagi camelorum)، ازمک (Cardaria draba)، جو موشی، پنجه مرغی (Cynodon dactylon) و مرغ (Agropyron repense)، می شوند که بیشترین نارضایتی باغداران از این گونه ها است. علاوه بر این علف‌های هرز، سایر گونه ها مانند خاکشیر، قیچ، کرزا، سلمه تره، اسفناج دشتی، ، علف شور، پیچک صحرایی، نی، و تلخه نیز در باغات برخی مناطق فراوانی زیادی دارند.

 

علفهای هرز باغات پسته کرمان

از مهمترین علفهای هرز باغات پسته منطقه کرمان می توان خارشتر(آدور)، ازمک (موکو)، کرزا (cressa cretica)، مرغ (مور) اسفناج باغی (چنالو) و کاتوس (علف خرس) را نام برد. علاوه بر این گونه ها جو موشی، سلمه تره، چچم، مرغ و خاکشیر نیز در برخی مناطق مشکل ساز هستند. کشاورزان پسته کار بیشتر به دلایل عدم آشنایی با سموم علفکش، ترس از خسارت علفکش به درختان پسته، عدم اعتماد به کارایی علفکش و نداشتن سمپاشهای مخصوص کاربرد علفکش، از علفکشها برای کنترل علفهای هرز باغات استفاده نمی کنند. برای کنترل علفهای هرز باغات پسته باید از روش مدیریت تلفیقی علفهای هرز (IWM) استفاده شود. در این روش ضمن جلوگیری از ورود این علفهای هرز به داخل باغ، از روشهای مکانیکی (کولتیواسیون بین ردیف، تیلر) و شیمیایی (علفکشهای پاراکوآت و رانداپ) برای کنترل آنها استفاده می شود. علفکش های پاراکوات و رانداپ هر دو عمومی بوده و باید از رسیدن آنها به شاخ و برگ درختان پسته جلوگیری شود. هر دو علفکش پس رویشی بوده و باید در زمان مناسبی از روز که درجه حرارت زیاد نباشد بر روی علفهای هرز پاشیده شوند. توجه شود برای علفهای هرز یکساله از پاراکوآت (یا گراماکسون) و برای چندساله ها از رانداپ استفاده شود.

 

 

........................................................................

 

Herbicides, also commonly known as weedkillers, are pesticides used to kill unwanted plants

 

Contact herbicides: destroy only the plant tissue in contact with the chemical

 

Systemic herbicides: are translocated through the plant, either from foliar application down to the roots, or from soil application up to the leaves

 

Glyphosate, a systemic non-selective herbicide used in no-till burndown and for weed control in crops that are genetically modified to resist its effects

 

Paraquat, a non-selective contact herbicide used for no-till burndown

 

 

 

 

 

نمونه سوالات ترم های قبل که در همین وبلاگ قبلا آورده شده اند اما برای سهولت دسترسی مجددا در این قسمت آورده شده اند

 

علف‌های هرز و کنترل آنها- نیمسال اول1391

*نام و نام خانوادگی:..............................                                       *شماره دانشجویی:...................................

 • لطفا پیشنهاد و انتقاد خود در مورد کلاس، آز، امتحان و...را در برگه پاسخ و یا در برگه‌ای جداگانه بدون قید نام خود تحویل دهید.
 • اعتراض خود نسبت به سوالات و یا نمره را بعد از اعلام نمرات فقط از طریق ایمیل ارسال کنید.   ایمیل : s.ah_hosseini@yahoo.com

در مورد سوالات تستی کنار گزینه صحیح علامت بزنید. نمره هر تست 2/0 بدون احتساب نمره منفی.

 1. کدام علف هرز چندساله است؟ تاج خروس            سلمه تره             مرغ                  دم روباهی
 2. روش پراکنش بذر شیرتیغی کدام است؟   باد          آب           جانوران               بذر گیاه زراعی
 3. کدامیک بازدارنده ALS نیست؟    ایمازاپیر       سولفوسولفورون         فنوکساپروپ             تری بنورون متیل
 4. کدامیک بازدارندهAccase است؟   هالوکسی‌فوپ                  لینورون          توفوردی               ایمازامتابنز
 5. کدامیک بازدارنده فتوسنتز در فتوسیستم 2 می باشد؟    ترفلان         آترازین          توفوردی           هالوکسی فوپ
 6. کدامیک بازدارنده فتوسنتز در فتوسیستم 1 می باشد؟ آترازین           دیورون            پاراکوآت               رانداپ
 7. کدام علفکش تماسی است؟ آپیروس           رانداپ              گلوفوسینیت                  گلیفوسیت
 8. کدامیک اندام تکثیری زیرزمینی ندارد؟ اویارسلام        خارلته          گل قاصد            مرغ
 9. کدامیک از علفکش های مزارع گندم نیست؟ توفوردی            سونالان               تاپیک               آپیروس

10. کدام علفکش نباید در جو مصرف شود؟    اکسیال              کلودینافوپ                        ایلوکسان             توفوردی

11. کدامیک از علفکش های ذرت می باشد؟  تاپیک                دسمدیفام                 کروز               آپیروس

12. روش پراکنش بذر ترشک کدام است؟  جانوران                   باد             آب                 ماشین آلات

13. کدام مورد از علفکش های سویا نیست؟ سنکور             ترفلان              بنتازون                  گالانت

14. یکی ازمهمترین علف‌های هرز سیب زمینی است؟  جودره          فالاریس          نی             تاج ریزی

15. کدام علفکش برای علفهای هرز باریک برگ گندم است؟   توفوردی         اکسیال           ترفلان            گرانستار

16. کدام علفکش سیستمیک نیست؟  تاپیک                 رانداپ                  گلوفوسینیت                 گلیفوسیت

 1. 17.               پاراکوآت علفکشی....است که برای کنترل علفهای هرز ..... مناسب است؟

سیستمیک- یکساله               تماسی-دو ساله               سیستمیک- چندساله            تماسی-یکساله

18. کدام علفکش برای مصرف در جو مشکلی ندارد؟ تاپیک        آپیروس             اکسیال                 توتال

 1. 19.               مکانیزم اثر انتخابی 2-4DB در بقولات و اثر کشنده آن در علفهای هرز یونجه به ترتیب کدام است؟

تبدیل سریع به 2-4D در هر دو گروه                              تبدیل به 2-4D سریع در بقولات و کند در علفهای هرز

عدم جذب علفکش در بقولات و جذب در علف‌هرز                       تبدیل به 2-4D کند در بقولات و سریع در علف‌هرز

 1. 20.               کدامیک از علفکش های زیر در گروه بازدارنده های Accase نیست؟

تاپیک، گالانت سوپر             ایلوکسان، پوماسوپر              گالانت، پوماسوپر                هیچکدام

 1. 21.               علفکشهای تاپیک  و پاراکوات به ترتیب بازدارنده .................... هستند؟

Accase و Als             Accase     و Epsps                ALSو فتوسیستم2       Accase            و فتوسیستم1

 1. 22.               کدام علفکش عمومی نیست؟ رانداپ                        گلیفوسیت                گلوفوسینیت                  هیچکدام
 2. 23.               گلیفوسیت و سولفوسولفورون (آپیروس) به ترتیب بازدارنده ............... هستند؟

Accaseو Als               فتوسیستم2 و Als                Epsps    و Als                     Epsps   و Accase

24. کدام علف هرز در گندم نیست یا اهمیت کمتری دارد؟ یولاف           توق           کیسه کشیش             شلمی

25. کدام علفکش ALS نیست؟ آپیروس                        گرانستار               گالانت                    هیچکدام

26. کدام گزینه به ترتیب بازدارنده فتوسنتز و آنزیم ALS هستند؟

تاپیک-پاراکوآت                 گراماکسون-پوماسوپر                        پاراکوآت-ایمازامتابنز                          آپیروس-پاراکوات

27. کدام علف هرز مهم پنبه است ؟   خارلته               پنبه دانه               تاج ریزی             گاوپنبه

28. توفوردی در کدام محصول کاربرد ندارد؟  ذرت                 کلزا                    جو                    برنج

29. کدام علفکش به صورت POST به کار برده می شود؟   ترفلان           گالانت                سنکور                 متامیترون

30. کدام علفکش PRE emergence به کار می رود؟ اتال فلورالین            متریبوزین              ترفلان                    همه موارد

 

سوالات تشریحی و تحلیلی (14 نمره)

 1. Crop mimic چیست 3 مورد مثال بزنید و برای مدیریت آن چه راهی پیشنهاد می کنید؟1نمره
 2. به دلخواه مهمترین علف‌های هرز و علفکشهای یکی از محصولات گندم، ذرت، سیب زمینی، سویا را نام ببرید (حداقل 4 علف هرز و 4 علفکش)؟2 نمره
 3. چهار روش پراکنش بذر علف‌های هرز چیست و برای هر روش یک علف هرز مثال بزنید؟ 5/1نمره
 4. چهار تفاوت بارز علفکشهای رانداپ و گراماسون کدامند و هرکدام در چه محصولات و مواردی کاربرد دارند؟ (1 نمره)
 5. علف‌هرزی را که راجع به آن تحقیق کرده‌اید در سه سطر توضیح دهد؟ (نام علمی، در چه محصولی، دوره زندگی)؟ 1 نمره
 6. به نظر شما 3 رمز موفقیت اویارسلام ارغوانی در آلودگی اراضی کشاورزی و باغی در اغلب کشورهای دنیا بویژه ایران چیست، آیا ریشه کنی آن امکان پذیر است، و برای کنترل آن چه باید کرد (در 4 سطر بحث کنید)؟ 5/1 نمره
 7. در باغات پسته استان کرمان چه علفهای هرز یکساله و چندساله ای مشکل ساز بوده و بهترین راهکار کنترل هر کدام از آنها چیست؟ (4 علف هرز حداقل) 5/1 نمره
 8. 8.      از بین 3 سوال زیر یکی را به دلخواه پاسخ دهید: (حداکثر 3 سطر 1 نمره)
 • herbicide rotation چیست و چه تاثیری در کنترل علفهای هرز مقاوم به علفکش دارد؟
 • روش استفاده علفکش متریبوزین (سنکور) در مزارع سیب زمینی و نحوه کنترل علفهای هرز با این علفکش به چه طریق است؟
 • سه گونه از علفهای هرز مهم شهر خود را با ذکر دوره زندگی (یکساله، چندساله)، نحوه تکثیر و محل رویش نام ببرید؟
 1. 9.  پاراگراف زیر را ترجمه کنید؟ (5/1 نمره)

Cyperus rotundus is a perennial weed. This noxious weed can reproduce from tubers. The most effective herbicide for this weed is Roundup, which can kill tubers and rhizomes.

 1. 10.      هر یک از واژه های زیر را در یک سطر توضیح دهید؟2 نمره

Herbicide resistance- Mycoherbicide, Seed dispersal, summer annual weed

 

 

 

.............................................

 

 

 

 

/ 0 نظر / 608 بازدید