ریشه کنی

در علم گیاهان مهاجم (Invasive)، ریشه کنی (Eradication) تقریبا بعد از  کلنی شدن و سازگاری با منطقه غیرممکن است و تنها کنترل معنا پیدا می کند.

 

/ 1 نظر / 42 بازدید
karimi

استاد میشه بیشترباشه مطلب زیا متوجه نشدم