علفهای هرز مهم مزارع و باغات ایران

علفهای هرز مهم مزارع و باغات ایران

نام فارسی

نام علمی

تلخه

Acroptilon repens

پنجه مرغی

Cynodon dactylon

جودره

Hordeum spontaneum

یولاف وحشی

Avena ludoviciana (fatua)

فالاریس

Phalaris minor

تاج خروس ریشه قرمز

Amaranthus retroflexus

تاجریزی

Solanum nigrum

اویارسلام ارغوانی

Cyperus rotundus

اویارسلام زرد

Cyperus esculentus

مرغ

Agropyron repense

خارشتر

Alhagi camelorum

علف پشمکی

Bromus tectorum

سلمه تره

Chenopodium album

پیچک

Convolvulus arvensis

خارلته

Cirsium arvense

خرفه

Portulaca oleracea

سس

Cuscuta campestris

گل جالیز

Orobanche spp

خاکشیر

descurainia sophia

سوروف

Echinochloa crus galli

چچم

Lolium rijidum

علف هفت بند

polygonum aviculare

خرفه

Portulaca oleracea

شلمی

Rapistrum rugosum

چاودار

Secale cereale

خردل وحشی

Sinapis arvensis

قیاق

Sorghum halepense

توق

Xanthium strumarium

علف شور

Salsola kali

گاوپنبه

Abutilon theophrasti

کیسه کشیش

Capsella bursa-pastoris

ازمک

Cardaria draba

گل گندم

Centaurea depressa

گوش خرگوش

Conringia orientalis

بی تی راخ

Gallium spp.

گاوچاق کن

Lactuca serriola

گندمک

Stellaria media

پنیرک

Malva neglecta

 

/ 3 نظر / 377 بازدید
کمالی

دوست عزیز به نظر تیره لویی typhacea را از قلم انداختید

ندا

خسته نباشید جالب است اما ب نظر من بهتر است ک همراه با عکس ومطلب باشد اینطوری بسیار جذاب تر میشود باتشکر

چمانی

سلام با تشکر از لطف شما وبلاگ شما هم با افتخار لینک شد لطفا وبلاگ منو با نام(وبلاگ تخصصی زراعت) لینک کنید.