بازدید از علفهای هرز پیرامون دانشگاه در اولین جلسه از سال جدید

تدریس عملی

با تبریک سال و نو و آرزوی سالی پر از موفقیت برای تمامی دانشجویان به اطلاع دانشجویان درس علفهای هرز می رساند با توجه به رویش انواع علفهای هرز در فضاهای سبز داخل و خارج دانشگاه بویژه در محیط مزرعه و گلخانه ها و با توجه به اینکه برخی از این گونه ها در مرحله رسیدگی کامل هستند کلاسهای شنبه و یکشنبه این هفته بعد از توضیح کوتاهی در خصوص علفهای هرز شایع منطقه به بازدید از اطراف دانشگاه و مزرعه اختصاص داده می شود.

لازم به ذکر است به همراه داشتن دوربین عکاسی برای تهیه تصاویر علفهای هرز الزامی است..

موفق باشید.

/ 0 نظر / 23 بازدید