لیست علف‌های هرز آزمایشگاه به روز شد

لیست علف‌های هرز تدریس شده در آزمایشگاه در جدول زیر آمده است. توضیحات مربوط به گونه هایی که هنوز تدریس نشده اند در ادامه اضافه خواهد شد. نام علمی هر گونه در جدول جداگانه ای آماده و منتشر خواهد شد. موارد علامت دار گیاهانی هستند که تدریس شده اند. توجه شود که محل رشد منظور محصولات و یا مکان هایی است که گونه مورد نظر مساله ساز است و یا بیشتر شایع است، چراکه اکثر این گیاهان در اغلب محصولات در شهرهای مختلف ممکن است مشاهده شوند.

نام فارسی

دوره زندگی

تکثیر

محل رشد

توضیحات

جوموشی

1 ساله

بذر

گندم و جو- باغات

بذر ریشک دار- پاکوتاه-

فالاریس- علف قناری

1

بذر

گندم و جو.

خسارت زیاد به گندم کاریهای فارس و خراسان و ....

پیچک صحرایی

چندساله

بذر و ریشه زیرزمینی

گندم و جو. باغات

سمج

کیسه کشیش

1

بذر

گندم و جو و ..

اغلب نقاط ایران- میوه خورجینک

ازمک- موکو

چندساله

ریزوم و ریشه

حاشیه مزارع- باغات

اکثر مناطق ایران- باغات استان کرمان.

خارشتر- آدور

چندساله

ریشه زیرزمینی

گندم جو. مناطق بیابانی و خشک

مهاجم و سمج- میزبان شته در باغات پسته

اویارسلام ارغوانی

چندساله

ریزوم و غده

 

 

تلخه

چندساله

ریشه زیرزمینی

گندم جو. باغات

باغات پسته استان کرمان

قیچ برگ باقلایی

1

بذر

باغات- حاشیه مزارع

 

پنجه مرغی

چندساله

ریزوم استولون

باغات، چمنزار

 

یولاف وحشی

1

بذر

یکی از 5 علف هرز مساله ساز گندم ایران و دنیا

 

تاج خروس ریشه قرمز

1

بذر

چغندر، ذرت، گندم

تولید بذر زیاد

مرغ

چندساله

ریزوم و ریشه زیرزمینی

اکثر باغات ایران.

یکی از مشکل سازترین در باغات پسته کرمان

علف پشمکی

1

بذر

گندم و جو

 

سلمه تره

1

بذر

چغندر، گندم، ذرت و باغات

یکی از 10 علف هرز مهم ایران

سس

1

بذر

انگل ساقه بقولات و سبزیجات

یکی از علفهای مهم یونجه

گل جالیز

1

بذر

انگل محصولات جالیزی و سیب زمینی

اغلب جالیزی کاریهای کشور- خسارت زیاد به سیب زمینی همدان

پنیرک

1

بذر

گندم و جو و باغات

 

بی تی راخ (شیرپنیر)

1

بذر

گندم و جو

ساقه و برگها چسبنده...

خاکشیر

1

بذر

گندم و جو، کلزا، ذرت

 

سوروف

1

بذر

مهمترین علف برنج

بیشتر خاص مناطق مرطوب و گرم

چچم

1

بذر

گندم و جو

شباهت زیاد سنبله به مرغ

علف هفت بند

1

بذر

بیشتر در گندم و جو

 

قیاق

چندساله

ریزوم - بذر

باغات

 

علف شور

1

بذر

بیشتر در باغات و مزارع مناطق خشک و شور

 

گاوچاق کن- کاهو وحشی

1

بذر

بیشتر در باغات، گندم

 

گلرنگ وحشی

1

بذر

گلرنگ، اراضی خشک

 

چاودار

1

بذر

گندم

شباهت زیاد به گندم و جو و کنترل بسیار دشوار

زلف پیر

1

بذر

فضای سبز (گلکاری)

پراکنش بذر با باد

شیرتیغی

1

بذر

باغات، فضای سبز

پراکنش بذر با باد

شاه افسر زرد (یونجه زرد)

1

بذر

یونجه و باغات

 

دم روباهی (چسبک)

1

بذر

گندم، فضای سبز

 

درشتوک (شب بو آفریقایی)

1

بذر

گندم و جو

میوه خورجین

 

 

 

 

 

 

 

 

علفهای هرز مهم مزارع و باغات ایران

نام فارسی

نام علمی

تلخه

Acroptilon repens

پنجه مرغی

Cynodon dactylon

 • جودره

Hordeum spontaneum

یولاف وحشی

Avena ludoviciana (fatua)

فالاریس

Phalaris minor

تاج خروس ریشه قرمز

Amaranthus retroflexus

 • تاجریزی

Solanum nigrum

اویارسلام ارغوانی

Cyperus rotundus

 • اویارسلام زرد

Cyperus esculentus

مرغ

Agropyron repense

خارشتر

Alhagi camelorum

علف پشمکی

Bromus tectorum

سلمه تره

Chenopodium album

پیچک

Convolvulus arvensis

 • خارلته

Cirsium arvense

 • خرفه

Portulaca oleracea

سس

Cuscuta campestris

گل جالیز

Orobanche spp

خاکشیر

descurainia sophia

سوروف

Echinochloa crus galli

چچم

Lolium rijidum

علف هفت بند

polygonum aviculare

 • شلمی

Rapistrum rugosum

چاودار

Secale cereale

 • خردل وحشی

Sinapis arvensis

قیاق

Sorghum halepense

 • توق

Xanthium strumarium

علف شور

Salsola kali

 • گاوپنبه

Abutilon theophrasti

کیسه کشیش

Capsella bursa-pastoris

ازمک

Cardaria draba

 • گل گندم

Centaurea depressa

 • گوش خرگوش

Conringia orientalis

بی تی راخ

Gallium spp.

گاوچاق کن

Lactuca serriola

 • گندمک

Stellaria media

 • پنیرک

Malva neglecta

 

/ 5 نظر / 222 بازدید
شاگرد

سلام استاد عکسشون را نمیذارید؟

پوررکن الدینی

با سلام...... استاد نام های علمیشونو اگه امکانش هست بزارید واسمون.......

karimi

ba salam... khaste nabashid ostad hame inaro bayad yad begirim vase emtehan ba name elmi ??

امید

با سلام تشکر از مطالب خوب شما.

امید

با سلام تشکر از مطالب خوب شما.