واژگان علم علفهای هرز

دانشجویان درس علفهای هرز تعریف هر یک از واژه های ذیل را برای امتحان نهایی به خاطر بسپارند و در برخی از آنها باید مثالهایی را عنوان کنند.

Allelopathy - Competition - Crop mimic – Herbicide - Herbicide resistance – Pesticide - Temporal seed - dispersal (dormancy) - Weed seed bank - Herbicide rotation - Seed dispersal - Cultural weed control - Perennial weed - Selective herbicide - Contact and systemic herbicide - winter annual weed

برخی از واژه ها در جلسات بعدی تعریف خواهند شد

/ 3 نظر / 41 بازدید
مسلم

سلام استاد خوبین ؟ این اصطلاحات همه اونای که تو کلاس گفتین؟

کینگ

سلام استاد این کلمات تو کلاس توضیح داده می شوند؟

کریمی

سلام استاد همش سخت نیست؟