علم گیاهان هرز

وبلاگ تخصصی در مورد علم شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

واژگان علم علفهای هرز

دانشجویان درس علفهای هرز تعریف هر یک از واژه های ذیل را برای امتحان نهایی به خاطر بسپارند و در برخی از آنها باید مثالهایی را عنوان کنند.

Allelopathy - Competition - Crop mimic – Herbicide - Herbicide resistance – Pesticide - Temporal seed - dispersal (dormancy) - Weed seed bank - Herbicide rotation - Seed dispersal - Cultural weed control - Perennial weed - Selective herbicide - Contact and systemic herbicide - winter annual weed

برخی از واژه ها در جلسات بعدی تعریف خواهند شد

  
نویسنده : سید احمد حسینی ; ساعت ۱:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۸ آذر ۱۳٩۱