علم گیاهان هرز

وبلاگ تخصصی در مورد علم شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

» فعالیت های آموزشی و عملی در ترم پاییزه 94 :: ٤ مهر ۱۳٩٤
» نمایشگاه تخصصی گل و گیاه در پارک موزه رفسنجان :: ۱٧ اسفند ۱۳٩۳
» عوامل موثر بر نمره پایان ترم دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد :: ٦ آبان ۱۳٩۳
» آغاز ترم جدید با درس علفهای هرز :: ۱٤ مهر ۱۳٩۳
» اشکال در سرعت اینترنت و باز نشدن گلستان :: ٢ تیر ۱۳٩۳
» اطلاعیه در مورد جمع آوری بذر علفهای هرز :: ۳ خرداد ۱۳٩۳
» اطلاعیه مهم در مورد درس علفهای هرز :: ٢٥ فروردین ۱۳٩۳
» سرمایه گذاری در ساخت گلخانه جدید گلها و گیاهان زینتی :: ۸ اسفند ۱۳٩٢
» قابل توجه دانشجویان درس علفهای هرز در نیمسال دوم 92 :: ٢٧ بهمن ۱۳٩٢
» قابل توجه دانشجویان درس علفهای هرز و کنترل آنها :: ۱ دی ۱۳٩٢
» جمع آوری بذر علف مورچه :: ۸ مهر ۱۳٩٢
» تابستان گرم رفسنجان و فعالیت گلخانه ای :: ۱٠ تیر ۱۳٩٢
» سیستم گلستان. نمرات فردا یکشنبه :: ۱ تیر ۱۳٩٢
» نمرات علفهای هرز شنبه در سیستم گلستان :: ۳٠ خرداد ۱۳٩٢
» نمرات نهایی در س علفهای هرز :: ٢۱ خرداد ۱۳٩٢
» قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصی زراعت :: ٩ خرداد ۱۳٩٢
» نمونه سوالات پایان ترم درس علفهای هرز همراه با پاسخ تست ها :: ۸ خرداد ۱۳٩٢
» قابل توجه دانشجویان درس علفهای هرز :: ٥ خرداد ۱۳٩٢
» لیست علف‌های هرز تدریس شده در آزمایشگاه به روز شد :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» معتبرترین و به روزترین سایت کشاورزی :: ۳۱ فروردین ۱۳٩٢
» بازدید از علفهای هرز پیرامون دانشگاه در اولین جلسه از سال جدید :: ۱٦ فروردین ۱۳٩٢
» کارآفرینی چیست؟؟ :: ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» لیست علف‌های هرز آزمایشگاه به روز شد :: ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» کلاس زبان تخصصی :: ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
» آزمایشگاه علفهای هرز :: ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
» ۱٤ اسفند ۱۳٩۱ :: ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
» سمینار مهمترین علفهای هرز باغات پسته استان کرمان :: ۱۳ اسفند ۱۳٩۱
» درس زبان تخصصی دانشجویان زراعت :: ٢٩ بهمن ۱۳٩۱
» شروع ترم جدید و اطلاعیه برای درس علفهای هرز دوره کارشناسی :: ٢۱ بهمن ۱۳٩۱
» واژگان علم علفهای هرز :: ۱۸ آذر ۱۳٩۱
» علفهای هرز میزبان پسته :: ٩ آبان ۱۳٩۱
» ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ٢٢ اسفند ۱۳٩٠ :: ٢٢ اسفند ۱۳٩٠
» اویارسلام ارغوانی :: ٧ اسفند ۱۳٩٠
» علفهای هرز مهم مزارع و باغات ایران :: ۱ اسفند ۱۳٩٠
» کنترل یا سازش :: ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ریشه کنی :: ٦ اسفند ۱۳۸٩
» Weed Seed :: ٢٦ بهمن ۱۳۸٩
» Thesis Attack :: ٩ بهمن ۱۳۸٩
» تهاجم :: ۱ بهمن ۱۳۸٩
» چه کرده ای خدا چه می کنی :: ٢۱ دی ۱۳۸٩
» آموزش ماندگاری از گیاهان :: ٥ دی ۱۳۸٩
» Weed or Crop :: ۱٩ آذر ۱۳۸٩
» سلام و درود :: ۸ آبان ۱۳۸٩